Risico-inventarisatie & -evaluatie

Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk. Voor uw medewerkers, maar ook voor u als werkgever, bijvoorbeeld in het kader van duurzame inzetbaarheid en bedrijfsrendement. Een goed doordacht en nauwkeurig uitgewerkt preventief arbeidsomstandighedenbeleid is daarvoor essentieel. Een werknemer die voor langere tijd is uitgeschakeld kan de continuïteit binnen de organisatie immers ernstig verstoren. De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kan alleen al in dat opzicht voor iedere organisatie veel betekenen.

Bedrijfsonderzoek Duurzame Inzetbaarheid

Eenvoudig gezegd is een RI&E een bedrijfsonderzoek naar situaties en omstandigheden die de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers kunnen verbeteren of bedreigen. U kunt daarbij denken aan gevaarlijke stoffen, maar ook lawaai of werkdruk. De RI&E is geen doel op zich, maar een middel om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Uitgangspunt is dat de RI&E is afgestemd op uw organisatie.

Meer informatie over de risico-inventarisatie en –evaluatie?

Maak kennis met VerzuimMeesters of bel voor meer informatie met 050-2050167

Scroll naar boven