Onze Diensten

VerzuimMeesters ontzorgt je tot op het niveau dat bij je past: geen standaard dienstverlening of abonnementen die niet aansluiten bij de verzuimproblematiek van jouw organisatie. Wij maken vrijblijvend een plan op maat om de verzuimdoelen van je organisatie te behalen.

Dit kunnen we voor je doen

Verzuimproces

Poortwachter bewaking en reminder

Concept Plan van Aanpak

Periodiek evalueren Plan van Aanpak

Interventie advies dreigend langdurig verzuim

42ste week melding UWV

Eerstejaarsevaluatie inclusief gesprek werknemer

Dossieranalyse en advies jaar 1

Ondersteuning deskundigenoordeel aanvragen

Ondersteuning aanvraag WIA

Bezwaarzaken UWV / Belastingdienst

Uitvoering WGA

Levering van verzuimsysteem

Medisch

Consulten bedrijfsarts

Preventief Medisch onderzoek

Probleemanalyse

Bijstelling Probleemanalyse

Actueel oordeel en medische informatie

Medische onderbouwing WIA aanvraag

Inwinnen medische informatie

Uitvoer ERD Ziektewet

Het bepalen van recht, hoogte en duur van de Ziektewetuitkering

Het voeren van de verzuim- en uitkeringsadministratie

Het verlonen van de Ziektewetuitkering

Het voeren van beroep- en bezwaarprocedures

Volledig casemanagement

Communicatie met UWV

Professionals

VerzuimMeester

Bedrijfsarts

Arbeidsdeskundige

Mediator

Coach

Re-integratie spoor 2 consulent

Loopbaanadvies en -begeleiding

Adviesproducten

Sanctie scan

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Verzuimkosten scan

Verzuimherstelplan

Verzuimaanpak focus sessie

Verzorgen van workshops en trainingen voor leidinggevenden

Meer weten of even sparren?

of bel voor meer informatie met 050-2050167

VM_erd_ziektewet_eigenrisicodrager_besparen_miniatuur

ERD Ziektewet: Sinds 1 januari 2014 ben je als werkgever minstens twee jaar financieel verantwoordelijk voor zieke werknemers.

Lees meer

Het Lauwers College is een school voor voortgezet onderwijs, met vestigingen in Buitenpost, Grijpskerk en Kollum. We hebben geen hoog verzuim, maar toch willen we meer: directe regie op verzuim, in het belang van onze medewerkers, met aandacht voor preventie. Samen met VerzuimMeesters en onze leidinggevenden zijn we daarmee aan de slag gegaan. Korte lijnen, duidelijke afspraken, de kennis van VerzuimMeesters - het werkt!

Andries IJbema - Lauwers College

De hotels van WestCord liggen verspreid langs de Noordzee kust en op de Waddeneilanden. Ze hebben binnen de WestCord cultuur allemaal hun eigen specifieke kenmerken. VerzuimMeesters is in staat om ons op maat te bedienen en we zijn zeer tevreden over de consequente manier van verzuimaanpak. Niet zomaar standaard, maar per hotel op maat. VerzuimMeesters laat de verantwoordelijkheid waar die hoort, bij de leidinggevende, maar ondersteunt deze bij lastige verzuimdossiers.

Evert Jan Kamp - Hoofd personeelszaken WestCord Hotels

Venema Installations, gevestigd in de Eemshaven is een fullservice dienstverlening gericht op de sectoren maritiem, landbouw, transport en industrie. Mijn ervaring met VerzuimMeesters is positief. Het is een team wat voor je klaar staat, met je meedenkt, korte lijnen hanteert en heldere en duidelijke afspraken maakt.

Elly de Snaijer, hoofd P&O, Venema Installations