Word Eigenrisicodrager Ziektewet: Flink Besparen

verzuimmeesters_erd_ziektewet_eigenrisicodrager_besparen

Sinds 1 januari 2014 ben je als werkgever minstens twee jaar financieel verantwoordelijk voor zieke werknemers. Dit geldt voor vast én flexibel personeel. Linksom of rechtsom betaal je voor deze medewerkers, ook wanneer je denkt dat dit niet het geval is. Je betaalt namelijk een Ziektewet Flex premie die je ziet op de Premiebeschikking werkhervattingskas. Deze krijg je ieder jaar in november of december door de Belastingdienst toegestuurd. Wanneer er sprake is van instroom, zie je een stijging van deze Ziektewet Flex premie ontstaan.

Onnodig lang ziekengeld uitbetalen is niet nodig
Het is gebleken dat de re-integratie activiteiten door het UWV nogal eens tekort schieten, met als gevolg dat ex-medewerkers onnodig lang ziekengeld ontvangen. Als werkgevers de re-integratie zelf vormgeven stromen minder mensen in de WIA. Een goede reden voor jou als werkgever om de Ziektewet dus in eigen regie te nemen!

Wat houdt het eigenrisicodragerschap Ziektewet in?
Het eigenrisicodragerschap Ziektewet bestaat uit het betalen en begeleiden van de Ziektewet-uitkeringen van de medewerkers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan. Ook de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur die ziek uit dienst gaat in het kader van een reorganisatie valt hieronder.

Wat zijn de consequenties?
Consequenties van het eigenrisicodragerschap Ziektewet zijn:

  • De premiecomponent Ziektewet Flex als onderdeel van de premiebeschikking werkhervattingskas wordt op nul gesteld vanaf het moment dat het eigen risicodragerschap ingaat.
  • Jouw organisatie wordt verantwoordelijk voor de uitbetalingen van Ziektewetuitkeringen, de administratieve afhandeling van de Ziektewet-claim, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van de (ex) werknemer.
  • Alle reeds ingegane Ziektewetuitkeringen blijven vanaf de datum van eigen risicodragerschap Ziektewet achter bij het UWV.

Wat kan VerzuimMeesters voor je doen?

VerzuimMeesters heeft alle expertise en ervaring in huis om de taken die voortvloeien uit het eigen risicodragerschap Ziektewet van je over te nemen, en alle wettelijke taken voor jouw organisatie uit te voeren:

  • Het bepalen van recht, hoogte en duur van de Ziektewet-uitkering.
  • Het voeren van de verzuim- en uitkeringsadministratie.
  • Het verlonen van de Ziektewet-uitkering, inclusief afdracht van werkgeverspremies en leveren van uitkeringsspecificatie aan de (ex) werknemer (wordt uitgevoerd door een gerenommeerd accountantskantoor).
  • Het voeren van beroep- en bezwaarprocedures.
  • Volledig casemanagement. De casemanager* regisseert het verzuim en zorgt ervoor dat de juiste stappen op het juiste moment worden ingezet, inclusief inzet van interventies (medisch en niet-medisch).
  • Communicatie met UWV inzake beschikkingen, controles en aanvraag eerstejaarskeuring.

Graag lichten wij de dienstverlening en je besparingsmogelijkheden in een persoonlijk gesprek toe.

Maak een afspraak

* Casemanagers bij VerzuimMeesters zijn Post Bachelor opgeleide register casemanagers met veel ervaring op het gebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid.

Hoe je zieke medewerker geïnspireerd en enthousiast werkt aan re-integratie

Ontdek de Oplossingsgerichte Benadering

Scroll naar boven