Uw medewerkers weer snel in het arbeidsproces door succesvolle re-integratie en verzuimreductie

Uw medewerkers weer snel in het arbeidsproces door succesvolle re-integratie en verzuimreductie

Methode

Wij regisseren jouw verzuim zodat de goede stappen op het juiste moment worden genomen. Wij hanteren hierbij de oplossingsgerichte aanpak van verzuim tot volledig weer aan de slag.

ISO gecertificeerd

VerzuimMeesters B.V. is gecertificeerd conform ISO 9001:2015, Certificatieschema Arbodiensten. Indien gewenst kunt u de certificaten bij ons opvragen.

Arbo & meer

Arbo
dienstverlening

 • Medische verzuimbegeleiding
 • Casemanagement
 • Procesregie

Organisatie
advies verzuim

 • Strategisch inrichten
 • Implementatie

Juridische
zaken

 • Bezwaar- en beroepsprocedures UWV
 • Ondersteuning beëindiging dienstverband

Fiscaal
advies verzuim

 • Analyse premiebeschikking werkhervattingskas (sociale premies werkgever)
 • Advies bij fusie of reorganisatie

“Focus op de gewenste uitkomst. Vertaal dit in een helder doel en werk er daarna stapsgewijs naartoe. Daar geloven wij als VerzuimMeesters in.”

Wat kunt u verwachten van de Verzuimmeesters

Kosten
besparing

Verhogen
arbeidsproductiviteit

Volledig
ontzorgen

Persoonlijk

Snel

Snel een offerte aanvragen

De Verzuimmeesters werken voor:

VerzuimMeesters-Iedereen-elke-dag-gezond-aan-het-werk

“Verbindend, deskundig en oplossingsgericht”

VerzuimMeesters heeft ons ondersteuning geboden met het ontwikkelen van een nieuwe integrale verzuimaanpak die past bij onze organisatie.  Ik ben zeer tevreden over hun professionele aanpak: verbindend, deskundig en oplossingsgericht.’

Gerda Helmens

P&O manager bij Cosis

Verzuimmeesters in vogelvlucht

 • Managen verzuim voor 30.000 mensen
 • Meer dan 10 specialismen
 • ISO Gecertificeerd
 • Geen wachttijd spreekuur bedrijfsarts
 • Samenwerking alle verzekeraars
 • In meer dan 25 branches actief
 • Samen met professionele intermediair
ISO_9001_COL_non-embedded

VerzuimMeesters B.V. is gecertificeerd conform ISO 9001:2015, Certificatieschema Arbodiensten. Indien gewenst kunt u de certificaten bij ons opvragen.

Uw medewerkers weer snel in het arbeidsproces door succesvolle re-integratie en verzuimreductie

Scroll naar boven