Vakantieverlof en ziekte; hoe zit het ook alweer?

werknemer ziek melden vakantie

Wat kun je als werkgever doen wanneer een medewerker zich ziek meldt tijdens zijn vakantie? En wat als medewerkers, die al ziek zijn, er toch even tussenuit willen met een vakantie? Mag je dit toestaan? In dit artikel lees je er alles over.

Ziek melden tijdens vakantie

Meldt een medewerker zich ziek tijdens zijn of haar vakantie? Dan gelden de dagen waarop de medewerker ziek is tijdens de vakantie niet als vakantiedagen. Dat kan wel als dat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd of als de medewerker ermee instemt, maar alleen zolang het wettelijk minimum vakantieverlof van vier weken (bij fulltime dienstverband) in stand blijft. Het gaat dan dus om bovenwettelijk vakantieverlof.

Twijfel je als werkgever aan de ziekmelding van jouw medewerker? Vraag dan om een verklaring van een arts, ook als de medewerker in het buitenland op vakantie is. Zie ook toe op een tijdige herstelmelding van de medewerker. Om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen adviseren we je om een verzuimprotocol op te stellen, in overleg met je medewerkers. Daarin kun je het volgende vastleggen:

  • Als een medewerker ziek wordt tijdens vakantie, dan moet hij dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 24u) melden bij werkgever.
  • De medewerker moet adres en telefoonnummer doorgeven waarop deze bereikbaar is.
  • De medewerker moet zich op het vakantieadres laten behandelen door een arts en hiervan bewijzen bewaren.
  • Is de vakantietermijn voorbij en kan de medewerker op medische gronden nog niet terugkeren naar Nederland? Dan draagt hij hiervoor bewijzen aan.
  • Is de medewerker terug van vakantie? Dan neemt hij of zij zo snel mogelijk contact met werkgever op, zodat hij kan worden opgeroepen op het spreekuur van de bedrijfsarts.

 

Op vakantie tijdens ziekte

De medewerker kan - met toestemming van zijn werkgever - vakantieverlof nemen. Tijdens dit vakantieverlof is de medewerker bijvoorbeeld vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. Heeft jouw medewerker beperkingen ten aanzien van lopen, tillen en klimmen en is deze van plan om 'een drieweekse trektocht in de Alpen te gaan maken'? Dan is het verstandig om de bedrijfsarts advies te laten geven: verwacht deze een vertraging in het herstel van de medewerker? Aan de hand van dit advies kun je met de medewerker in gesprek gaan en zo nodig jouw toestemming voor de vakantie weigeren.

Het wettelijk verlof moet - ook tijdens ziekte - worden opgenomen in het desbetreffende jaar of uiterlijk in de 6 maanden van het daaropvolgende jaar. Het mag niet worden omgezet in een financiële vergoeding.

Als de medewerker niet in staat is geweest om vakantie op te nemen, dan kun je afwijken van de termijn van 6 maanden. Dit moet je dan wel samen schriftelijk overeenkomen.

 

Let op: 

Er kunnen vanuit een (collectieve) arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt; controleer dit altijd even.

 

Vakantieverlof en ziekte: wil je het goed regelen? 

Wil je meer informatie of even overleggen? Een goed verzuimprotocol opstellen? We helpen je graag. Neem contact met ons op via 050-205 01 67 of stuur ons een bericht.

Hoe je zieke medewerker geïnspireerd en enthousiast werkt aan re-integratie

Ontdek de Oplossingsgerichte Benadering

Scroll naar boven