Informatie voor werknemers

“Een casemanager van VerzuimMeesters – wat kan die voor mij betekenen?”

Deze informatie is bedoeld voor jou, als werknemer. Hier lees je wat VerzuimMeesters doet voor jou en je werkgever.

Wij staan voor je klaar als je (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt

VerzuimMeesters ondersteunt je werkgever bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Als jij (langdurig) ziek bent, schakelt je werkgever VerzuimMeesters in. Wij zijn er voor je werkgever én voor jou.

Het is ons doel om jou te begeleiden tijdens je verzuim en je re-integratie. Hiervoor werken we met verschillende professionals, zoals de bedrijfsarts en de casemanager taakdelegatie (CMtd). De casemanager speelt een belangrijke rol tijdens je verzuim. De casemanager is een soort tussenpersoon en staat tussen jou, je werkgever en de bedrijfsarts. De casemanager begeleidt het hele verzuimproces en neemt taken over van de bedrijfsarts. Hiervoor moet de bedrijfsarts altijd toestemming geven. Ze werken nauw met elkaar samen.

Als je niet kunt werken heb je eerst contact met de casemanager. Deze bespreekt je situatie met je. Dit gaat bijvoorbeeld over de oorzaken van je verzuim en over wat je wel en niet kunt. Jij bepaalt samen met de casemanager of je naar de bedrijfsarts wilt. Hier heb je altijd recht op.

De arts en de casemanager zijn onafhankelijk, zoals ook vereist wordt vanuit de Wet BIG. Deze onafhankelijkheid ligt ook vast in de statuten van onze beroepsgroepen en in ons eigen kwaliteits- en privacyreglement. Zo zorgen we er voor dat jij de beste begeleiding krijgt tijdens je verzuim.

 

Je privacy is erg belangrijk voor ons

Wij nemen jouw privacy heel serieus. De casemanager heeft dezelfde plichten en verantwoordelijkheden als de bedrijfsarts als het gaat om de bescherming van je privacy. We bewaren je gegevens in een speciaal gedeelte van ons verzuimsysteem en we delen nooit medische gegevens met je werkgever. We mogen alleen deze dingen delen:

  • Welke werkzaamheden je wel en niet kunt doen.
  • Hoe lang je verzuim waarschijnlijk gaat duren.
  • De mate van je arbeidsongeschiktheid.
  • Advies over de maatregelen die je werkgever moet nemen voor je re-integratie.

 

Minder langdurig verzuim door de Wet verbetering poortwachter

Het doel van de Wet verbetering poortwachter is dat er snel ingegrepen wordt bij verzuim. Hierdoor duurt verzuim namelijk minder lang en dat is gunstig voor je werkgever én voor jou.

De casemanager van VerzuimMeesters is de contactpersoon voor alle partijen in dit traject van de Wet verbetering poortwachter. De belangrijkste taak van de casemanager is om te onderzoeken welke mogelijkheden er voor je zijn. Bijvoorbeeld of je alsnog in je werkritme kunt blijven als het even niet zo goed met je gaat en of je weer aan het werk kunt na ziekte. Als het nodig is, schakelt de casemanager andere partijen in. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsdeskundigen en ergonomen.

 

Verplichte stappen voor je werkgever

Door de Wet verbetering poortwachter heeft je werkgever bepaalde verplichtingen als jij niet kunt werken. Er zijn verschillende stappen die hij moet nemen:

  • Eerst moet er een Arbo-arts ingeschakeld worden. Deze moet een probleemanalyse maken. In die analyse staat waarom je niet kunt werken, wat je mogelijkheden zijn, en wanneer je denkt dat je weer aan het werk kunt.
  • Daarna maak je samen met je werkgever een Plan van aanpak. Hierin staat wat jullie gaan doen om ervoor te zorgen dat jij weer aan het werk kunt.
  • Als het erop lijkt dat je langdurig niet kunt werken, moet je werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Daarin staan alle gemaakte afspraken. Er zitten ook gespreksverslagen en verslagen van de bedrijfsarts in. De probleemanalyse van de Arbo-arts en het Plan van aanpak horen ook in dit dossier.
  • Je werkgever moet iedere zes weken met jou bespreken hoe het gaat en of er verbetering is.
  • Als je een jaar ziek bent, bespreken jij en je werkgever hoe het het afgelopen jaar is gegaan. Jullie spreken ook af welk resultaat jullie willen zien in het tweede jaar en hoe jullie dit gaan aanpakken.

Je werkgever moet zich houden aan deze stappen. Als hij niet zijn best doet om dit traject goed te laten verlopen of als hij te weinig aandacht besteedt aan jouw dossier of jouw inzetbaarheid, kan hij daarvoor een boete krijgen. Dit wordt bepaald door het UWV.

 

Re-integratie en WIA

Tijdens je re-integratie kan je casemanager soms een arbeidsdeskundige inschakelen. Deze onderzoekt welke mogelijkheden er voor je zijn. Misschien kun je nu niet werken, maar kan dat wel weer door je werkplek aan te passen. Of misschien is er bij je huidige werkgever een andere functie die geschikt voor je is. Als het erop lijkt dat je na twee jaar ziekte nog niet kunt werken, helpt je casemanager je om een WIA-keuring te regelen. Deze keuring is er om te bekijken of je nog aan het werk kunt of dat je arbeidsongeschikt wordt verklaard.

 

Altijd oplossingsgericht

De casemanager is er voor je tijdens het hele proces. Hij of zij geeft je informatie en beantwoordt al je vragen. Hiermee leveren we bij VerzuimMeesters maatwerk en zorgen we altijd voor een passende oplossing. Zo vind ook jij je weg terug naar de werkvloer op een manier die bij jou past.

 

 --- De casemanager van VerzuimMeesters is er voor de werkgever én de werknemer. ---

Dit zijn onze VerzuimMeesters

Hieronder vind je al onze VerzuimMeesters. Wil je met ze aan de slag? Of eerst even kennismaken? Bel dan met 050 205 01 67. Wij staan je graag te woord.

ISO_9001_COL_non-embedded

VerzuimMeesters B.V. is gecertificeerd conform ISO 9001:2015, Certificatieschema Arbodiensten. Indien gewenst kunt u de certificaten bij ons opvragen.

Scroll naar boven