Dossieranalyse levert 12000 euro op

dossieranalyse_verzuimmeesters

Angela heeft een afspraak bij een werkgever. Er komt een case ter sprake van een arbeidsongeschikte medewerker waarbij IVA is toegekend, met verkorte wachttijd.

De werkgever geeft aan nog steeds het salaris van de medewerker door te betalen, terwijl de wachttijd van 104 weken al is doorlopen. Volgens een juridisch adviseur, intermediair en verzekeraar is dit correct, maar Angela heeft haar bedenkingen en vraagt naar de beschikking.

Na bestudering hiervan besluit ze tot actie over te gaan. Al snel blijkt dat de werkgever ten onrechte heeft betaald. Met het UWV wordt een regeling getroffen, en de klant kan een vordering van € 12.000,- indienen.

Hoe je zieke medewerker geïnspireerd en enthousiast werkt aan re-integratie

Ontdek de Oplossingsgerichte Benadering

Scroll naar boven