Wetenschappelijk onderbouwde VAR-2 voorkomt psychologisch ziekteverzuim

var2_voorkom_psychologisch_verzuim_meesters

VOORBEELD:

Leidinggevende Miriam vindt het lastig om de situatie van medewerker Henk in te schatten. Hij zit niet lekker in zijn vel, is nu een paar weken ziek en ervaart psychische beperkingen. Maar als ze ernaar vraagt, geeft Henk aan dat er niet zo veel aan de hand is. ‘Gewoon een beetje moe, dat zegt de huisarts ook’ zegt Henk. Maar Miriam heeft het vermoeden dat Henk onder grote spanning staat en is bang dat de beperkingen erger worden. Wat doe je in zo’n geval? Wachten? Dan kan het te laat zijn. Dan krijg je mogelijk met langdurig verzuim te maken. Een zware tijd voor Henk en een flinke kluif voor Miriam. Wat moet ze doen?

De VAR-2: een korte online check bij dreigend langdurig verzuim

De VAR-2 van VerzuimMeesters biedt in dit geval uitkomst. Het is een relatief korte, online check, die VerzuimMeester Angela voor Henk aanmaakt en die eenvoudig kan worden doorlopen. Dit kan zelfs met een app op een tablet of smartphone. Het geeft een onderbouwde analyse van psychosociale klachten.

De vragenlijst doorloopt diverse thema’s die bij werk en verzuim een rol spelen. Leidinggevende Miriam en VerzuimMeester Angela nemen samen de resultaten door en Miriam heeft hierdoor het benodigde inzicht in de oorzaken van het verzuim.

Uit de resultaten blijkt:

 • dat Henk een zeer hoge werkdruk ervaart
 • dat er in de thuissituatie spanningen zijn
 • dat hij thuis geen steun krijgt van zijn partner voor het feit dat hij spanning ervaart door zijn werk

Aanpak:
Angela heeft na kort overleg met de bedrijfsarts een systeem coach ingezet om eerst te onderzoeken wat zij voor Henk kan betekenen. De systeemcoach heeft naast de focus op het werk ook aandacht voor het totale systeem waarin iemand functioneert. Henk heeft na een vijftal gesprekken verschillende tips gekregen om weer grip te krijgen op zijn leven, zowel thuis als op het werk. Hij is gestart met re-integreren. Angela heeft in samenspraak met de coach een re-integratieschema gemaakt. Langdurig verzuim wordt zo voorkomen.

Angela kan met de VAR-2 voor leidinggevende Miriam:

 • De knelpunten die tot langdurig verzuim kunnen leiden in kaart brengen.
 • Daar een Plan van aanpak bij maken.
 • Differentiëren tussen werkstress en psychische stoornissen.
 • Goed zicht krijgen op factoren die de re-integratie belemmeren of bevorderen.
 • De effectiviteit van interventietrajecten vergroten.

De VAR-2 is een geschikt instrument voor elke werkgever die:

 • Verzuim wil verkorten door de juiste analyse van psychosociale klachten.
 • Snapt dat een medische analyse van verzuimoorzaken soms niet voldoende is.
 • De medewerker een snel herstel en een duurzame re-integratie gunt.

De VAR-2 is een geschikt instrument voor elke werknemer die:

 • Wil weten wat de oorzaak is van zijn onduidelijke psychische klachten.
 • Inzicht wil in de relatie tussen zijn klachten, zijn privé- en zijn werkomgeving.
 • Vermoedt waar zijn klachten vandaan komen (maar het lastig vindt om erover te praten).
 • Twijfelt of de hulp die hij krijgt zijn klachten verhelpt.

Wanneer kun je de VAR-2 het beste inzetten?
De VAR-2 kan het best na een aantal weken verzuim worden ingezet. Eerder dan twee weken verzuim is niet kosteneffectief, omdat de meeste zieke medewerkers binnen twee weken hun werk weer hervatten. Om een risico-inschatting van langdurig verzuim en verzuimbegeleiding te kunnen maken, is het meest ideale moment om de VAR-2 in te zetten daarom tussen 2 en 6 weken verzuim.

Hoe je zieke medewerker geïnspireerd en enthousiast werkt aan re-integratie

Ontdek de Oplossingsgerichte Benadering

Scroll naar boven