Verzuim trends in de zorg, hier moet je rekening mee houden

VERZUIMTRENDS

De economie draait op volle toeren en dat heeft natuurlijk zijn voordelen. Maar met economische groei neemt het ziekteverzuim toe, ook in de zorg.

Wat zijn de oorzaken? En wat kun je doen om ervoor te zorgen dat het verzuim laag blijft?

Binnen de zorg is vanaf 2014 een geleidelijke stijging te zien van het gemiddelde verzuimpercentage. Het percentage is nu 4,39%, terwijl dat begin 2014 nog 3,9% was. De verzuimkosten per FTE kunnen daardoor gemiddeld op € 4.000,- worden becijferd, wat voor een organisatie van 1.000 FTE een extra kostenpost van € 4.000.000,- op jaarbasis betekent (Vernet).

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de oorzaken, maar het is hoog tijd om te analyseren waar deze stijging uit voortvloeit. Wij zien binnen ons klantenbestand:

  • Een voortdurende druk op de budgetten, waarbij verzuimmanagement geen prioriteit heeft.
  • Veel organisatorische veranderingen bij zorginstellingen, hetgeen consequenties heeft voor inrichting van het management; grotere “span of control” van de leidinggevende, hoge werkdruk, ander organisatiemodel (zelfsturende teams).
  • Reorganisaties/fusies zijn aan de orde van de dag, met de daaruit voortvloeiende stijging van verzuim.
  • Vergrijzing van het werknemersbestand, waarbij onvoldoende wordt gekeken naar duurzame inzetbaarheid.

Mogelijk kunnen bovengenoemde situaties, ook binnen jouw organisatie, leiden tot een hoger verzuimpercentage. Het is daarom van groot belang om te analyseren of het verzuimbeleid nog past bij de huidige organisatie. De kans is groot dat hier nog veel te winnen is!

Hoe je zieke medewerker geïnspireerd en enthousiast werkt aan re-integratie

Ontdek de Oplossingsgerichte Benadering

Scroll naar boven