Hoe GGZ Drenthe verzuim aanpakt

Hoe GGZ Drenthe verzuim aanpakt VerzuimMeesters

Leidinggevenden hebben een cruciale rol in verzuimverlaging

Verzuim tegengaan is voor elke organisatie een uitdaging. Zeker bij GGZ Drenthe, vertelt Willemien Meeuwissen, manager Mens & Arbeid. Het verzuim is hoog onder de 2100 medewerkers. Te hoog: ‘Los van het financiële plaatje heeft het behoorlijk wat impact op onze cliënten als wijzelf ziek worden.’  Zilveren Kruis raadde GGZ Drenthe aan om samen met de VerzuimMeesters naar de verzuimaanpak te kijken. 

 

Oudere medewerkers in een veranderende wereld

De wereld is in beweging en in de zorg zijn die veranderingen misschien wel meer dan elders voelbaar. ‘Een uitdaging’, erkent Willemien Meeuwissen. Ze is eerlijk: ‘Als je door bezuinigingen met minder mensen het werk op dezelfde manier blijft uitvoeren, dan loopt de werkdruk hoog op. Mede daardoor nam ook het verzuim toe. Afgelopen februari was er ten tijde van de griepgolf zelfs een piek van 9.5%. Zo hoog was het nooit eerder.’ GGZ Drenthe wil een organisatie zijn waar mensen vitaal werken. Daar hoort ook een lager verzuimpercentage bij, weet Willemien. ‘We zitten nu middenin het proces om het werk anders in te richten. Maar dat kost tijd.’

 

Goed zijn voor cliënt én medewerker

‘We hebben de huidige situatie geanalyseerd’, vertelt Willemien. ‘Wat is er precies aan de hand en hoe kunnen we verbeteren wat misgaat?’ Vervolgens heeft ze met haar collega’s zeventien verbeterpunten benoemd. Denk bijvoorbeeld aan visie en beleid, kennis van de Wet verbetering poortwachter, gezondheidbevorderende maatregelen en aandacht voor houding en gedrag van medewerkers en leidinggevenden. Maar waar moet je beginnen om verzuim terug te dringen? ‘Leidinggevenden hebben natuurlijk een grote rol in de organisatie. Zij kunnen echt iets doen tegen verzuim. Maar hoe dan? Als leidinggevende vind ik het zelf ook lastig. Zilveren Kruis raadde GGZ Drenthe aan om samen met arbobegeleidingsbureau VerzuimMeesters naar de verzuimaanpak te kijken. We besloten dat het tijd was voor een opfristraining...’

 

adviseur-lotte

Het is GGZ Drenthe gelukt om met open vizier te kijken naar het eigen verzuimbeleid, hoe pijnlijk soms ook.'

Lotte Mintjes, Adviseur Gezond Ondernemen - Zilveren Kruis

Bewust met verzuim bezig

GGZ Drenthe organiseerde, samen met Zilveren Kruis, een training Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Deze werd gegeven door Jos van Ewijk, een psycholoog van VerzuimMeesters. Alle zestig leidinggevenden hebben deze gevolgd. Verplicht. ‘Dat geeft wel aan hoe belangrijk we dit vinden. Er zijn veel casussen besproken. Neem een mantelzorger: hij of zij kán soms simpelweg niet naar het werk komen. Ga dan samen na welke opties er zijn: op een andere dag werken, een vrije dag opnemen, zorgverlof geven of een dag thuiswerken. Ziekmelden doen we dan niet. Dat voelt voor iedereen beter.’ Na de training – waarin ook aandacht was voor soorten ziekteverzuim, wet- en regelgeving en de samenwerking met de bedrijfsarts – was ieders kennis opgefrist. Willemien: ‘Ook die van mij. Voorheen zei ik “sterkte” wanneer iemand zich ziek meldde. Tegenwoordig vraag ik: wat zou je helpen weer aan het werk te gaan?’

Willemien Meeuwissen VerzuimMeesters Arbodienst
‘Tegenwoordig vraag ik: wat zou je helpen weer aan het werk te gaan?’

Willemien Meeuwissen, Manager Mens & Arbeid GGZ Drenthe

Wij zien elkaar

‘Het was een effectieve keuze om leidinggevenden een goede basis te geven. Daarnaast worden ze nu op dossierniveau ondersteund door casemanagers van VerzuimMeesters, waarna ze samen met de bedrijfsarts bespreken hoe we langdurig zieke medewerkers verder kunnen helpen. Die inzet helpt enorm! We zien nu weer een daling in het verzuim.’ Maar dit is slechts het begin, hoopt Willemien. Binnenkort ontwikkelen we de vervolgtraining voor leidinggevenden, met als thema gedrag. Willemien is blij dat het verzuim actief wordt teruggedrongen. Niet voor ‘de cijfertjes’ maar voor de mensen die daarachter schuilgaan. ‘Onze visie is: wij zien mensen. Intern hebben we dat vertaald naar de HR visie: wij zien elkaar. We willen dat iedereen zich gezien en gehoord voelt en dat medewerkers prettig werken. Dat is een waardevol streven.’

Hoe GGZ Drenthe verzuim aanpakt

  • Ziekteverzuim moet een terugkerend thema zijn bij alle voortgangsgesprekken: bij directie, management en teams. Zodra de aandacht wegebt gaat het verzuim weer omhoog.
  • Ondersteun leidinggevenden, bijvoorbeeld met casemanagers die per zieke medewerker kijken of alle stappen zijn gezet en dat bespreken met de leidinggevende. Zij kunnen aangeven wat de volgende stap kan zijn en controleren of het dossier op orde is. En zorg dat leidinggevenden met medewerkers in dialoog blijven.
  • Een open deur misschien, maar zorg dat de sociale en fysieke veiligheid geborgd is, medewerkers met plezier naar hun werk gaan en teams goed draaien, want dan is het verzuim vaak laag. Dit vraagt om een passende HR-strategie en organisatiecultuur. Niet eenvoudig om te realiseren maar wel een mooie uitdaging! ​​

Deze case verscheen eerder op de website van Zilverenkruis.

Hoe je zieke medewerker geïnspireerd en enthousiast werkt aan re-integratie

Ontdek de Oplossingsgerichte Benadering

Scroll naar boven