VerzuimMeesters

Jouw eigen VerzuimMeester

is jouw persoonlijk ondersteuner, regisseur en vraagbaak rondom verzuim.

Onze ervaren VerzuimMeesters zijn allemaal Post Bachelor opgeleid tot register casemanager, en werken samen met of ondersteunen andere specialisten, zoals bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Altijd op maat voor jouw organisatie.


Bij de keuze voor advies of begeleiding beslis je zelf over het niveau van ondersteuning: van signaleren tot het ondersteunen van leidinggevenden of het volledig uit handen geven van de regie bij zelfsturende teams..

Dit levert het je op:

Verlaging van kosten

Helder en modern verzuim protocol

Poortwachterproof verzuimbeleid

Verhoging van de verzuimdrempel

Verlaging van de hersteldrempel

Pro-actieve re-integratie aanpak


Empowerde leidinggevenden

Verzuim managementinformatie

Stabiel lager verzuim

Basis voor preventie

Gerichte inzet van arbo professionals
(zoals de bedrijfsarts)

accolade-rocketplan

Alles met één ervaren VerzuimMeester die direct
voor je aan de slag kan

of bel voor meer informatie met 050-2050167

Het Lauwers College is een school voor voortgezet onderwijs, met vestigingen in Buitenpost, Grijpskerk en Kollum. We hebben geen hoog verzuim, maar toch willen we meer: directe regie op verzuim, in het belang van onze medewerkers, met aandacht voor preventie. Samen met VerzuimMeesters en onze leidinggevenden zijn we daarmee aan de slag gegaan. Korte lijnen, duidelijke afspraken, de kennis van VerzuimMeesters - het werkt!

Andries IJbema - Lauwers College

De hotels van WestCord liggen verspreid langs de Noordzee kust en op de Waddeneilanden. Ze hebben binnen de WestCord cultuur allemaal hun eigen specifieke kenmerken. VerzuimMeesters is in staat om ons op maat te bedienen en we zijn zeer tevreden over de consequente manier van verzuimaanpak. Niet zomaar standaard, maar per hotel op maat. VerzuimMeesters laat de verantwoordelijkheid waar die hoort, bij de leidinggevende, maar ondersteunt deze bij lastige verzuimdossiers.

Evert Jan Kamp - Hoofd personeelszaken WestCord Hotels

Venema Installations, gevestigd in de Eemshaven is een fullservice dienstverlening gericht op de sectoren maritiem, landbouw, transport en industrie. Mijn ervaring met VerzuimMeesters is positief. Het is een team wat voor je klaar staat, met je meedenkt, korte lijnen hanteert en heldere en duidelijke afspraken maakt.

Elly de Snaijer, hoofd P&O, Venema Installations

Scroll naar boven