Preventief medisch onderzoek

Het Preventief medisch onderzoek (PMO) is een onderzoek om de gezondheid van medewerkers in je organisatie te bewaken en te bevorderen. Bij een PMO worden de effecten van de specifieke arbeidsgebonden risico’s op de medewerkers die aan deze risico’s worden blootgesteld onderzocht, met als doel deze risico’s vroegtijdig te signaleren en gezondheidsschade te voorkomen.

Investeren in preventie loont

Dat investeren in (preventieve) gezondheids- en vitaliteitsprogramma’s loont blijkt uit verschillende onderzoeken. Elke in preventie geïnvesteerde euro levert na twee jaar 2,5 euro op door verzuimdaling (bron: RIVM/NIGZ). Ook leidt het tot een betere werksituatie door aandacht te besteden aan het welzijn van de medewerkers. Door de toegenomen gezondheid daalt het verzuim, stijgt de productiviteit, en draagt het bij aan de motivatie van je medewerkers.

De inhoud van het PMO is vooral gebaseerd op de RI&E die is uitgevoerd in jouw organisatie. In de RI&E zijn bij specifieke groepen van medewerkers risico’s vastgesteld die tot gezondheidsschade kunnen leiden.

Meer informatie over het preventief medisch onderzoek?

Maak kennis met VerzuimMeesters of bel voor meer informatie met 050-2050167

Scroll naar boven