Hoe realiseer je
duurzame inzetbaarheid?

ARBO MERK

Onze persoonlijke aanpak is oplossingsgericht

“Eerst focus op de oplossing. Daarna het probleem bij de bron aanpakken. Daar geloven wij als Verzuimmeesters in”. De 7 stappen van verzuim naar volledig aan de slag. 

VerzuimMeesters-Arbodienst-Visie&beleid

Hét startpunt van verzuimmanagement

Vanuit de visie op verzuim kun je verzuimbeleid en een effectieve verzuimaanpak ontwikkelen. Dit begint met visie op (bedrijfs)gezondheid, (duurzame) inzetbaarheid en gezondheidsbevorderende maatregelen.

Verzuimpreventie is een investering in tijd, energie en geld

Maar als je medewerkers prettig en veilig werken, zijn ze productiever en daalt het verzuim.

VerzuimMeesters-Arbodienst-Preventie-
VerzuimMeesters-Arbodienst-Trainingen-en-Workshops

We verzorgen trainingen voor leidinggevenden

En we bieden de nodige inzichten en tools op het gebied van verzuimmanagement. Onze trainingen kennen, naast theorie en wetgeving, een praktische aanpak met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en e-learning. Gesprekken worden geoefend met professionele acteurs.

Het beperken van kosten

Wij zijn er stellig van overtuigd dat je jouw kosten als grote werkgever het beste kunt beperken als eigenrisicodrager voor de Ziektewet en WGA. Alleen dan heb je ook de mogelijkheden om de maatregelen te nemen die jij wilt. Wij kunnen Ziektewet en WGA schademanagement volledig voor jullie uitvoeren.

VerzuimMeesters-Arbodienst-Eigen Risicodragerschap
VerzuimMeesters-Arbodienst-Managementinformatie

Onmisbare stuurinformatie

Stuurinformatie waar wij je structureel bij kunnen helpen: verzuim instroom, gemiddelde verzuimduur, huidig aantal kort verzuim, lang verzuim, verzuimkosten en verzuimpercentage t.o.v. de benchmark. 

Logistiek en funding is een belangrijk onderdeel van verzuimmanagement

Daarom hebben we concrete en transparante afspraken met kwalitatief hoogwaardige ketenpartners, zodat zieke medewerkers tijdig geholpen worden. Naast onze casemanagers en bedrijfsartsen bieden we meerdere begeleidende specialisten: arbeidsdeskundigen, re-integratiespecialisten, bedrijfsmaatschappelijk werkers, psychologen, (arbeids)juristen, coaches en mediators. Daarnaast werken wij samen met diverse organisaties uit de curatieve sector: medisch specialisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers of psychologen.

Providerboog-VerzuimMeesters-Arbodienst
VerzuimMeesters-Arbodienst-Poortwachter

Wij zijn de bewaker van de poortwachter

Voorkom boetes van het UWV door het proces rond ziekteverzuim volgens de Wet verbetering poortwachter goed uit te voeren. Wij helpen om dit proces juist en correct uit te voeren. Daarbij kijken we niet alleen naar de verplichtingen van de werkgever, maar houden we ook de verplichtingen van de medewerker sterk in de gaten.

Advies over de noodzakelijke en gewenste stappen

Vanwege de grote financiële consequenties van een beslissing van het UWV kan het soms raadzaam zijn bezwaar aan te tekenen. Wij nemen de rompslomp van een bezwaarprocedure uit handen en adviseren over de noodzakelijke en gewenste stappen. 

VerzuimMeesters-Arbodienst-Bezwaar-en-beroep
VerzuimMeesters-Arbodienst-Icon-Schakels

Maak van iedere stap een sterke stap

Iedereen elke dag gezond aan het werk dat bereik je met preventief aandacht geven aan de juiste dingen. VerzuimMeesters werkt met het ‘7 schakel model' samen met de beleidsmakers gericht op duurzame inzetbaarheid. Wij leggen graag schakel voor schakel uit hoe wij dat doen. Wil je hierover sparren met een van onze VerzuimMeesters? Dat kan. Vraag dan de workshop aan.

Workshop
"Van verzuim naar Duurzame Inzetbaarheid"

De 7 Schakels voor Duurzame Inzetbaarheid

ISO_9001_COL_non-embedded

VerzuimMeesters B.V. is gecertificeerd conform ISO 9001:2015, Certificatieschema Arbodiensten. Indien gewenst kunt u de certificaten bij ons opvragen.

Scroll naar boven